12 Şubat 2008 Salı

Serçe Limanı’nda Bulunan Satranç Taşları


Serçe Liman’ında Bulunan Satranç Taşları
Suat Boztepe

Türkiye’de 11.yüzyıla ait bir batıkta satranç taşları bulunmuştur. Satranç tarihi bakımından oldukça önemli olan bu taşlarla ilgili bazı gelişmeler vardır.
Bu batık Marmaris Kalaba Burnu’yla Değirmen Burnu arasındaki Bozukkale (Loryma) yakınlarındaki Serçe Limanı denilen koyda çıkarılmıştır. Burası dağlarla çevrilidir. Adaların olduğu kısımdan derin olmadığı için gemiler geçemezler. Türk - Amerikan işbirliğiyle Prof. Dr. George F. Bass başkanlığında, 1977 - 79 yılları arasında yapılan sualtı kazılarında Sualtı Araştırma Enstitüsü ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi işbirliğiyle bulunmuş olan Ortaçağ’a ait Cam Batığı, satranç tarihi bakımından çok önemlidir. Bu batık yaklaşık 32 - 35 metre derinlikte, kıyıya yakın sayılabilecek bir yerde kum içinde, sol tarafa yatmış olarak bulunmuştur. Bazı kaynaklara göre limanda demirlemişken demir çıpanın kırılması nedeniyle sürüklenmiş ve batmış, bazı kaynaklara göre de fırtınadan kaçmaya çalışmış, fakat limana sığınamamış.
Gemi denizin dibindeyken işaretlenerek ölçülmüş, ahşap kısımların başta ışık ve oksijenden etkilenmemesi için iki yıl suyu sürekli değiştirilerek tatlı su havuzlarında bekletilmiş, daha sonra diğer işlemler uygulanarak temizlenmiş ve kurutulmuştur. Bu işlemler 1984 yılında bitmiştir. Mürettebatının kurtulduğu zannediliyor, çünkü insan kalıntısına rastlanmamış. Gemi 16 metre uzunluğuna, 5 metre genişliğinde, iki direkli, üçgen Latin yelkenli ve altı düz olduğu için nehirlerde, akarsularda gitmeye uygundur. Gemi yapımında karaağaç, çam ve birleştirme elemanı olarak bakır çivi kullanılmış. Bu geminin yapım şekli antik ve modern gemi yapım yöntemine geçişin en eski örneğini oluşturmaktadır. Günümüzde gemiler tersanelerdeki havuzlarda oluşturulan yapay dalga ve fırtınalarla test edilmekte, genişlikleri ise geçeceği kanalın büyüklüğüne göre tespit edilmektedir.
Bu batık büyük bir ihtimalle Bizans gemisidir ve taşımacılık yapmaktadır. 1990 yılından beri Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Bodrum Kalesi’nde sergilenmektedir. Batığın sergilendiği bölüm % 50 nem ve 22 santigrat derece ısıda tutulmaktadır. Ayrıca Bodrum Sualtı Müzesi Yılın Müzesi Yarışması “Özel Övgü” ödülünü almıştır.
Arkeologların tespitlerine göre bu batık, Güney Suriye’den 1025 yılında yola çıkıp Karadeniz’e, Kırım’a veya aşağı Tuna’ya gitmektedir. Batıkta bulunan parçaların bazı kaynaklarda Ebu’l Kasım Muhammed El-Kaim Bi-Emrillah el-Fatimi (893 - 946), bazı kaynaklarda ise Ali El-Mansur El-Hakim bin Emrilllah (985 - 1021) ve Ebu’l Hasan Ali Ez-Zahir li Azim Dini İlah (1021 - 1036) dönemlerine ait olduğu belirtilmektedir. Bu Fatimi halifeleri 934 - 1036 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm sürmüşlerdir.
Müzede sekiz adet satranç taşı sergilenmekte, uzun yolculuklar sırasında ve o yıllarda gemi yolculukları güvenli olmadığı için etraf gözetlenirken yolcular tarafından satranç oynandığı düşünülmektedir. Bu satranç taşları ahşaptan yapılmış olup, hangi ağaçtan, hangi yöntemle, hangi taşlar örnek alınarak yapıldığı ve bu ağacın yetiştiği bölge bize bazı önemli bilgiler verecektir.
Sergilenen bu satranç taşları hakkında, eğlence başlığıyla şu açıklamalar bulunmaktadır:
“Geminin arka tarafında bulunan, yüksek rütbeli mürettebatın veya önemli yolcuların kullandıkları tahta oyması satranç taşları kesin olarak tarihlenebilen en eski satranç takımını oluşturmaktadır. Geminin orta kısmında bulunan bir oyun pulu, tayfaların veya diğer yolcuların burada tavla oynadıklarını belirtmektedir. Bu oyunlar bir olasılıkla kasaların üzerine çizilen oyun tahtaları üzerinde oynanmaktadır.”
“Gemide bulunan taş ve tuğla parçacıkları günümüzde de olduğu gibi oyun taşı olarak kullanılıyor olmalıdır.”

Faydalanılan başlıca eserler:
Kitab-ı Bahriye, Piri Reis (Tıpkı basım 1521) Ankara 1988
Bodrum, O.Alpözen Ankara 2000
www.kultur.gov.tr/portal/turizm_tr.asp?belgeno=3030
www.kultur.gov.tr/portal/yazdir_tr.asp?belgeno=3029
www.discoverturkey.com/bakanlik/b-a-bodkale-cbatik.html
Not: Bu yazı İSEM Çocuk Satranç Dergisi Eylül 2004 sayısında çıkmıştır.

11 Şubat 2008 Pazartesi

Prof. Dr. Sıracettin Bilyap’dan II

1946 İstanbul Satranç Şampiyonluğu, İstanbul 1948 kitabında şu oyun var:

Robert Sargologo - Sıracettin Bilyap, İstanbul 1946 Vezir Piyonu Oyunu Colle Sistem D 05
1.d4 d5 2.Af3 Af6 3.e3 c5 4.c3
Bu sistem, enerjik müdafaanın karşısında müessir değildir.
4…e6 5.Fd3 Ac6 6.Abd2 Fd6 7.e4?
Bu hamlenin üzerine beyazlar izole d piyonunu elde ederler. Bu e4 ilerleyişi, yalnız 7.0-0 0-0 8.dxc5 hazırlık hamlesinden sonra yapılmalıdır.
7…cxd4 8.cxd4 dxe5 9.Axe4 h6 10.Axf6+?
Bu hamle siyahları hem inkişaf ettiriyor, hem fil çiftini bırakıyor. 10.Axd6 tercih edilebilirdi.
10…Vxf6 11.Fb5 Fd7 12.d5
Filvaki beyazlar izole piyondan kurtuluyor, fakat inkişafları çok geri kalıyor.
12…exd5 13.Vxd5 0-0 14.0-0 Kad8 15.Vb3 a6 16.Fd3 Fg4 17.Fe4 Kfe8
Siyahlar bir an evvel şah kanadında taarruza geçebilmek için, vezir kanadında piyonlarının ayrılmasına razı oluyorlar.
18.Fxc6 bxc6 19.h3
Bu hamle, beyazların rok durumunu zayıflatıyor. Fakat beyazlar için tavsiye edilecek hamle yok gibidir.
B: Şg1, Vb3, Ka1, Kf1, Fc1, Af3, a2, b2, f2, g2, h3 (11)
S: Şg8, Vf6, Kd8, Ke8, Fd6, Fg4, a6, c6, f7, g7, h6 (11)

Hamle siyahta

19…Fe6 20.Vc3 Vg6 21.Ad4 Fe5 22.Kd1 c5!
Ad4’ün açmazı, beyazların bağlubiyetini intaç (sonuç) etmektedir.
23.Vxc5 Fxh3 24.Vc6??
Gaf. Fakat oyunu kurtarmak imkanı zaten yok. Mesela: 24.g3 Fxg3 25.Şh1 (mecburi) Fxf2 ve kolayca kazanır.
24…Vxc6 0-1


Oyun yorumları: Prof. Dr. Sıracettin Bilyap

Not:
Turnuvaya 18 sporcu katılmış, tüm oyunlar 16 Şubat – 13 Nisan 1946 tarihleri arasında oynanmış, Prof. Dr. Selim Palavan birinci, Musa Tebi ikinci, Mübin Boysan üçüncü, Prof. Dr. Sıracettin Bilyap altıncı ve Robert Sargologo onbeşinci olmuştur.

Prof. Dr. Sıracettin Bilyap (1923 - 1996)
Robert Sargologo (1920’li yıllar ? - ? )